Depositovergelijken.comDeposito met vaste looptijd Rentevoetvergelijking

Met een online termijndepositovergelijking zijn er aantrekkelijke renteaanbiedingen te vinden voor het beleggen op een vastrentende rekening. In tijden van lage rentevoeten moeten spaarders vaak moeite doen bij het zoeken om alsnog halverwege goede renteaanbiedingen of beleggingsmogelijkheden voor hun spaargeld te krijgen.

Waar zijn de beste rentetarieven voor termijndeposito's?

De praktische vergelijking van termijndeposito's biedt een handig overzicht van de actuele rentetarieven van tal van aanbieders.

Waar kan een termijndepositovergelijking snel en efficiënt worden gemaakt?

De eenvoudigste manier om dit te doen is zeker online op het internet, omdat u hier vaak de laatste en meest aantrekkelijke rentepercentages voor het sparen met een termijndepositorekening aangeboden krijgt. De details van de informatie over de termijndepositovergelijking in één oogopslag:

  • Financiële instelling / aanbieder
  • Waardering van termijndeposito's door klanten
  • Depositobescherming van de betreffende bank
  • Rendement voor het gewenste investeringsbedrag en de gewenste investeringsperiode

In een online termijndepositovergelijking worden de verschillende renteaanbiedingen van verschillende banken voor de belegging van geld op een vastrentende rekening duidelijk en in tabelvorm weergegeven. Dit maakt het mogelijk om de condities van de afzonderlijke banken zeer eenvoudig en met weinig tijdsbesteding met elkaar te vergelijken.

Wat is een termijndeposito?

Kapitaalbelegging in de vorm van termijndeposito's bestaat al heel lang. Bij een termijndeposito wordt een overeengekomen bedrag belegd bij een bank tegen een gegarandeerde rente voor een bepaalde termijn. Afhankelijk van wat de banken aanbieden, kan de looptijd meestal tussen de zes maanden en vijf jaar liggen. Hoe langer de looptijd van de vastrentende rekening, hoe hoger de rente-inkomsten meestal zijn.

Vanwege de gegarandeerde spaarrente is het niet nodig om het renteniveau op de kapitaalmarkt gedurende de beleggingsperiode te monitoren. Wanneer de looptijd van het contract afloopt, wordt de belegging op de depositorekening met vaste looptijd ofwel verlengd, wat betekent dat het deposito met vaste looptijd automatisch wordt verlengd tegen de huidige rente, ofwel wordt het geld bijgeschreven op de overeenkomstige referentierekening van de spaarder, met inbegrip van de rente-inkomsten.

Vooral voor veiligheidsbewuste beleggers is een termijndeposito een interessante manier om te sparen. Want dankzij de depositoverzekering, die volgens de EU-richtlijnen van het betreffende land geldt, is het risico van een renteloze rekening relatief laag. Gedurende de looptijd van het contract kunnen klanten met een termijndeposito niet of slechts door middel van bepaalde beperkingen en het afzien van rente over het geld op de termijndepositorekening beschikken.

Wat is een termijnrekening?

Een depositorekening met een vaste looptijd is een speciale rekening waarop geld wordt gestort om rente te verdienen voor een overeengekomen periode. Zoals de naam al aangeeft, staat het geld op de rekening vast. Dat betekent dat de spaarder niet kan beschikken over de aanbetaling tijdens de looptijd van het contract. Als tegenprestatie ontvangt de investeerder echter meestal een hogere rente op het op lange termijn geïnvesteerde kapitaal voor deze beleggingsvorm.

Hoe langer de termijn die voor het termijndeposito wordt gekozen, hoe hoger de rente in de regel is. Als de spaarder slechts voor een korte termijn kiest, kan de rente zelfs lager zijn dan de rente op een overnight depositorekening. Een belangrijk voordeel van een termijndeposito is dat de rente niet kan worden aangepast door de financiële instelling gedurende de looptijd van het contract, de rente wordt gegarandeerd voor de looptijd.

Dit kan echter ook als nadelig worden beschouwd, aangezien het renteniveau zich zowel positief als negatief kan ontwikkelen. Het belangrijkste criterium voor veel klanten ten gunste van een termijnrekening is de relatief hoge zekerheid van deze beleggingsvorm.

Voor wie is een vastrentende rekening een aantrekkelijke belegging?

  • Iedereen die op zoek is naar een renteaanbod voor een belegging met middellange tot lange looptijden.
  • Wil graag een gegarandeerde rente voor een contractueel overeengekomen investeringsperiode.
  • Wil meer rente dan op de spaarrekening.
  • Wil geen rekeningbeheerkosten betalen.

Wat zijn de voordelen van een termijndeposito?

A. De beveiliging

In tegenstelling tot een overnight deposito is de spaarder verzekerd van een vaste rente voor de contractueel overeengekomen looptijd. De rente op deze investering is dus onderhevig aan onveranderlijke voorwaarden door de bank, koersschommelingen op de beurs of het huidige monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Binnen de Europese Unie zijn deposito's voor termijndeposito's wettelijk verzekerd tot een bedrag van 100.000 euro per belegger en financiële instelling.

B. Winstgevendheid

Vanwege de contractueel vastgelegde looptijd van de termijndeposito's is er meestal een hogere rente aan verbonden dan bijvoorbeeld geld in spaarboekjes, rekeningen-courant of overnight depositorekeningen. Spaarders die voor een langere termijn kiezen, profiteren vooral van de hogere rente op deposito's met een vaste looptijd. De reden hiervoor is dat hoe langer de looptijd van de termijndeposito's is, hoe meer rente de banken gewoonlijk in rekening brengen. Ook de rentegarantie voor de gehele looptijd is voor veel beleggers een zeer belangrijk voordeel.

C. Gratis accountbeheer

In de meeste gevallen is het beheer van een termijnrekening gratis. Dit geldt met name voor directe banken op het internet, waar toegang tot de rekening meestal alleen online en in sommige gevallen ook telefonisch mogelijk is.

D. Enige flexibiliteit

In vergelijking met andere financiële producten, zoals overnight geld, hebben deposito's met een vaste looptijd een contractueel overeengekomen vaste looptijd. Maar in een vergelijking met een termijndeposito is de belegger vrij om de duur te kiezen die het beste past bij zijn persoonlijke behoeften, van een maand tot tien jaar.

E. Ongecompliceerd

Zowel de opening als de administratie van een termijndepositorekening zijn volledig ongecompliceerd. Bijna alle noodzakelijke stappen kunnen eenvoudig en praktisch online worden uitgevoerd. Zodra de vastrentende rekening is geopend, hoeft alleen nog maar het overeengekomen investeringsbedrag naar de rekening te worden overgemaakt.

Hoe werkt een vergelijking van vastrentende rekeningen?

De gratis online vergelijking van termijndeposito's laat zien hoeveel opbrengst en rendement de spaarder per jaar krijgt voor het gewenste beleggingsbedrag en de gekozen looptijd van de termijndeposito's. Hiervoor moet de belegger eerst het investeringsbedrag en vervolgens de gewenste looptijd van de investering in de vergelijkingscalculator invoeren.

Klik daarna gewoon op het veld - naar de aanbieder - en het resultaat van de betreffende invoer wordt direct weergegeven. Hierdoor kunt u snel en efficiënt de beste rentepercentages voor termijndeposito's vinden.

Waarop moet u letten bij het vergelijken van termijndeposito's?

1. de rente op het termijndeposito

De overeengekomen rente op het termijndeposito is gegarandeerd van het begin tot het einde van de looptijd. Aan het einde van de looptijd moet de spaarder zich er echter van bewust zijn dat de belegging in de meeste gevallen moet worden beëindigd, omdat anders veel banken het deposito automatisch zullen doorrollen, wat betekent dat het termijndeposito met dezelfde looptijd, maar tegen de huidige rente, automatisch zal worden verlengd.

Als de belegging van het termijndeposito over meerdere jaren loopt, kan de belegger meestal kiezen tussen een rentebetaling op de vervaldag of één keer per jaar rente. Dit laatste is voordelig voor de spaarder met een langere termijn vanwege het samengestelde effect van de rente.

2. het geïnvesteerde bedrag

Bij sommige financiële instellingen ontvangt de klant rente vanaf de eerste euro, terwijl sommige banken van de spaarders eisen dat zij een bepaald minimumbedrag betalen om te beleggen. Het minimum investeringsbedrag bij de meeste banken ligt tussen 500 en 10.000 euro.

3. de duur

Als u uw geld in termijndeposito's investeert, moet u vooraf beslissen hoe lang de investering moet lopen. Dit kan tussen de 6 maanden en 60 maanden zijn. Tijdens de gekozen investeringsperiode is toegang tot het geld niet mogelijk, tenzij u een verlies van rente en bepaalde voorwaarden accepteert. De spaarder krijgt de garantie dat de overeengekomen rente voor de belegging in termijndeposito's van de eerste tot de laatste dag van de looptijd, die in deze periode niet kan dalen of stijgen, wordt betaald.

4. de depositogarantie

De kasdeposito's van bankcliënten worden door de wettelijke depositoverzekering tot minimaal EUR 100.000 per belegger gewaarborgd. Deze bescherming geldt voor alle landen van de Europese Unie en dus ook voor financiële instellingen, bijvoorbeeld in Bulgarije of Roemenië.

Beleggers moeten echter altijd in gedachten houden dat een depositoverzekering slechts zo veilig kan zijn als het land dat deze garandeert. Zeker, er zijn ook landen die nauwelijks in staat zijn om dit financieel te garanderen in het geval van een bankfaillissement.

De vaste-termijndeposito's Rentevoetvergelijking

Met een termijndeposito krijgt u meestal een betere rente, die gegarandeerd is voor een vaste termijn in maanden of jaren. Aangezien de looptijden meestal langer zijn, is een vergelijking van termijndeposito's bij verschillende banken altijd zeer nuttig. Want alleen met een termijndepositovergelijking kunt u het beste renteaanbod vinden om te sparen.

De hoogte van de door de financiële instellingen aangeboden rente voor termijndeposito's is, net als bij de rente op girale deposito's, afhankelijk van de algemene ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt. Dit wordt onder meer beïnvloed door de Europese Centrale Bank (ECB). Daarnaast speelt ook het bedrijfsbeleid van de betreffende financiële instelling een rol, bijvoorbeeld bij campagnes om een groot aantal nieuwe klanten aan te trekken door het aanbieden van een zo hoog mogelijke rente.

Met overnight deposito's heeft de spaarder op elk moment toegang tot zijn geld, terwijl de banken met het kapitaal van de belegger voor een bepaalde periode kunnen werken met een termijndeposito. Daarom bieden de financiële instellingen de spaarder ook een iets hogere rente dan voor een overnight depositobelegging.

Kort voor het einde van de looptijd van de vaste deposito's moet u de renteaanbiedingen van de verschillende banken vergelijken om de best mogelijke rentetarieven te krijgen. Met de gratis online stortingscalculator kan dit in de kortste tijd en effectief worden gedaan.

Hoe werkt een storting in de tijd?

Als u geld wilt beleggen op een termijnrekening, moet u naast het investeringsbedrag ook de gewenste looptijd opgeven. U kunt kiezen tussen een korte, middellange of lange investeringsperiode. De banken bieden de mogelijkheid om te kiezen tussen zes en maximaal zestig maanden.

In principe geldt dat hoe langer u uw geld in een bank investeert, hoe meer rente u meestal krijgt. Toch moet u er rekening mee houden dat spaarders die zich voor een zeer lange tijd vastleggen, in het nadeel zijn als de rente stijgt.

Aan het einde van de looptijd voor termijndeposito's ontstaan vaak misverstanden, omdat veel financiële instellingen de termijndepositorekening niet automatisch afsluiten, maar de belegger moet de rekening zelf expliciet afsluiten. Anders loopt het termijndeposito automatisch door naar de verlenging voor dezelfde termijn, maar dan tegen de huidige rente. Dit is natuurlijk bijzonder ongunstig als andere banken op dit moment meer rente over de termijndeposito's in rekening zouden brengen.

Wat is de juiste termijn voor de termijnbelegging?

Dat hangt natuurlijk volledig af van de belangen van de individuele spaarder. Vaak ontstaat echter ook automatisch de geschikte termijn voor de termijndepositobelegging. Als u bijvoorbeeld geld ontvangt van een premiebetaling van uw werkgever en daarmee volgend jaar een nieuwe auto wilt kopen, dan kiest de belegger niet voor zo'n lange termijn voor de termijndepositobelegging.

Wie echter niet van plan is om het investeringsbedrag voor bepaalde aankopen in de nabije toekomst te gebruiken, maar eerder een hoge rente voor het termijndeposito wil hebben, zal eerder voor een langere termijn kiezen. Want hoe langer u het termijndeposito belegt, hoe hoger de rente die de banken meestal betalen.

Als u ondanks het stevig geïnvesteerde geld toch een beetje flexibel wilt blijven, kunt u er ook voor kiezen om te investeren in verschillende rotsgeldrekeningen met verschillende looptijden. Op deze manier wint u een beetje aan flexibiliteit en krijgt u toch meestal een hogere rente dan bij een callgeldrekening.

Wat zijn de voordelen van een lange looptijd voor termijndeposito's?

Als u kiest voor een langere termijn voor een termijndeposito, krijgt u meestal ook meer rente van de bank. Vooral in de huidige fase van lage rentes zijn beleggers met elk procentpunt tevreden. Met een langere termijn voor een termijndeposito van bijvoorbeeld 20.000 euro over 12 maanden kan momenteel een rente van ongeveer 1,95% worden bereikt (vanaf mei 2020).

Deze vaste depositorente wordt gegarandeerd aan de spaarder voor de gekozen looptijd van het vaste deposito. Gedurende de looptijd van het contract mag de financiële instelling de vaste rente niet wijzigen, ook al zou het renteniveau nog verder dalen. De belegger hoeft zich tijdens de looptijd van de termijndeposito's nergens zorgen over te maken, hij kan zijn geld voor hem laten werken.

Wat zijn de voordelen van een korte termijn voor termijndeposito's?

Als de rente in de nabije toekomst wel herstelt, hebben spaarders met een lange looptijd het nadeel dat zij tot het overeengekomen einde aan het contract gebonden zijn met de termijndeposito. Maar niemand kan precies voorspellen wanneer de rente voor investeerders zal herstellen.

Als de rente tegen de verwachting in stijgt, zijn beleggers met een kortere looptijd weer in het voordeel, omdat ze hun geld sneller terug kunnen krijgen en het vervolgens tegen een betere rente kunnen beleggen.

Waarmee moet u rekening houden voordat u een termijndepositorekening opent?

Voordat u een vastrentende rekening opent, moet u altijd een vergelijking maken met een termijndeposito. Dit is de enige manier om een aanbod te vinden met de beste rentetarieven voor termijndeposito's. Aangezien het geld in een termijndeposito tot het einde van de looptijd wordt belegd in vergelijking met overnight geld, is goed onderzoek zeer belangrijk voor het beste renteaanbod.

Met de gratis online termijndepositovergelijking kan dit echter eenvoudig en efficiënt worden gedaan. Zodra u in de vergelijkingscalculator het best mogelijke renteaanbod voor termijndeposito's hebt gevonden, klikt u rechtstreeks vanuit de vergelijking naar de desbetreffende aanbieder. Het openen van een termijndepositorekening is bij bijna alle banken vrijwel identiek.

Tips en informatie over het openen en onderhouden van een termijndepositorekening

Hoewel de termijndeposito's van de talrijke banken vaak nauwelijks van elkaar verschillen, zijn er op sommige punten toch verschillen die in aanmerking moeten worden genomen of waarmee rekening moet worden gehouden:

Aandacht: Automatische rollover

Sommige financiële instellingen geven het termijndeposito niet automatisch terug na afloop van de termijn. Het geld wordt eenvoudigweg opnieuw geïnvesteerd op dezelfde vervaldag, maar dan tegen de huidige rente.

Bij sommige banken kan deze automatische verlenging (prolongatie) al in het aanvraagformulier worden voorkomen, bij andere aanbieders kan dit bij online bankieren. Andere financiële instellingen eisen zelfs dat hun klanten de termijndeposito's aan het einde van de looptijd beëindigen.

Gedeelde rekening

Vooral echtparen besluiten vaak om een gezamenlijke rekening aan te houden om gezamenlijk over de rekening te kunnen beschikken. Niet elke financiële instelling biedt echter de mogelijkheid om de termijndepositorekening als een gezamenlijke rekening te beheren. Iedereen die de rekening samen met zijn partner wil gebruiken, moet hiermee rekening houden bij het openen van de rekening.

Hoe een termijndepositorekening openen?

Als een aanbieder eenmaal is geselecteerd uit de vergelijking van termijndeposito's, is het proces van het openen van een vastrentende rekening bij een willekeurige bank vrijwel identiek. Dit is een stapsgewijs proces voor het openen van een termijndepositorekening:

Eerste stap: Selecteer de bank voor de termijndepositorekening

Door te klikken op de favoriete bank kan de gebruiker direct vanuit de vergelijkingscalculator naar de website van de betreffende bank gaan. Daar kan de aanvrager de stortingsvoorwaarden en de individuele prestaties van de financiële instelling opnieuw precies en in alle rust herlezen.

Tweede stap: indienen van een aanvraag voor het openen van een termijndepositorekening

Zodra u de contractuele voorwaarden voor het termijndeposito hebt gelezen, wordt het aanvraagformulier voor het openen van een rekening voor het termijndeposito online ingevuld. Zodra het formulier volledig is ingevuld met persoonlijke gegevens zoals naam, adres en geboortedatum, hoeft u het alleen nog maar op te sturen.

Derde stap: legitimatie van de klant

Zodra het aanvraagformulier voor de opening van de vaste depositorekening door de financiële instelling is ontvangen, neemt deze contact op met de aanvrager. Nu zal de toekomstige spaarder alle nodige documenten krijgen om te ondertekenen.

Daarna moet de aanvrager nog steeds zijn identiteit bewijzen. Veel online banken doen dit al met behulp van de online video-identificatieprocedure. Pas nadat de legitimatie met succes is afgerond, wordt het contract met de financiële instelling van kracht en wordt de termijndepositorekening geopend.

Vierde stap: toegangsgegevens voor de termijndepositorekening worden verzonden

Na de opening van de termijndepositorekening krijgt de klant de individuele gegevens voor toegang tot de nieuwe geopende termijndepositorekening toegestuurd.